Marie Elisabeth Mjaaland: «Mystisk erfaring». Prøveforelesning, Universitetet i Tromsø, 2002

Marie Elisabeth Mjaaland: «MYSTISK ERFARING. Karakterisktiske trekk – betydning – gyldighetskriterier».

Sensoroppgitt tittel til prøveforelesning for universitetsgraden cand.philol. (filosofi hovedfag), Universitetet i Tromsø, 14. juni 2002.

.

 

Velkommen til NYKSUND KURS & RETREATGÅRD- en vidunderlig liten edelsten ved havet!