Om oss

2014-07-21-00-22-4493-K5II-1

Marie Elisabeth Mjaaland (født 1958) er daglig leder og eier av Nyksund Kurs & Retreatgård. Hun er utdannet siviløkonom (Örebro 1980), filosof/cand. philol. (Tromsø 2002, avhandling om Martin Bubers dialogfilosofi) og prest (Oslo 2008), og har bl.a. 10 års praksis som siviløkonom i offentlig forvaltning og 8 år som prest i Den norske kirke. Hun har også mellomfag i kunsthistorie, mellomfagstillegg i kommunal ledelse, samt et meget omfattende selvstudium og praksis i kristen mystikk, spiritualitet og selvutvikling (ca 35 år). Hun har erfaring som åndelig veileder, sjelesørger og retreatleder, og har holdt foredrag og publisert artikler innenfor områdene dialogfilosofi, spiritualitet og kristen mystikk. Hun har også vært skribent med bl.a. egen spalte «Kjære medmenneske» i Bladet Vesterålen. For tiden arbeider hun med et bokprosjekt kalt «På terskelen til en ny tidsalder».

Marie opplever seg sterkt forbundet med naturen og Moder Jord, og henter mye av sin daglige inspirasjon fra naturen og lysets mange skiftninger. Gjennom flere omfattende og dyptgripende indre forvandlings- og omstillingsprosesser har hun tilegnet seg dype innsikter i så vel spirituelle som kreative og innovative prosesser, som hva det vil så å være menneske i dag. Marie er overbevist om at alle mennesker er ett, og at alt vi sier, tenker og gjør, nødvendigvis påvirker helheten. Hun er også overbevist om at mange av de utfordringer menneskeheten og planeten står overfor idag  stammer fra manglende bevissthet om denne sammenhengen.

Marie har evnen til å gå i dybden, og å være nærværende i møtet med andre mennesker, og ønsker gjennom sin forfatter- og retreatvirksomhet legge tilrette for den enkeltes gjenopprettelse av sin egen unike kontakt med helheten/kilden til alt liv. Bare på den måten er det mulig å skape gode og varige forandringer til planeten og fellesskapets beste, mener hun.

Marie er oppvokst i Munktorp på den svenske landsbygden 15 mil vest for Stockholm, men har bodd i Nord-Norge siden 1980.

Under fanen «Artikler & Foredrag» kan du lese noe av det Marie har skrevet 🙂

Svein Erik Tøien (født 1955) er gift med Marie, web-ansvarlig, altmuligmann og vaktmester i Nyksund Kurs & Retreatgård. Han er utdannet sivilarkitekt (Trondheim 1979), og har hovedsakelig arbeidet med planlegging av offentlige bygg som skoler, barnehager og helsebygg. 1982 -1992 var han medeier i arkitektkontoret Arbeidsgruppen HUS i Bergen, hvor han bl.a. deltok i prosjekter for Steinerskolene i Bergen og Stavanger. 1993 – 2014 har han vært ansatt hos BOARCH arkitekter AS i Bodø, hvor han bl.a. har vært hovedansvarlig for Skjerstad skole og barnehage, Steiner-barnehagen i Bodø, Fauske videregående skole, samt nytt sykehusbygg for Nordlandssykehuset Vesterålen. Det siste prosjektet var hans fulltids beskjeftigelse  2008 – 2014.

Svein Erik er opptatt av at arkitekturen både skal skape gode steder og rom for menneskelig samkvem og møter, og at byggene i seg selv skal uttrykke noe som gir gjenklang hos brukeren/betrakteren.

Siden tidlig ungdom har Svein Erik vært opptatt av fotografering, med et nært forhold til natur og landskap, og er ofte å se med kamera og stativ under skiftende vær og vind og lysforhold i Nyksund. Han har et eget nettgalleri – www.setoeien.com – hvor det også er mulig å se mange bilder fra bl.a. Nyksund, Vesterålen og Lofoten. For tiden vises en samling bilder fra Nyksund i utstillingen «Nyksundimpresjoner» på Restaurant Ekspedisjonen Sortland, og skiftende utstilling av landskapsfoto i Nyksund Art Gallery.

Svein Erik er oppvokst på Østlandet, men har bodd i Nord-Norge siden 1993. Han har etablert eget arkitektkontor i Nyksund, kalt NYKSUNDARK.

Bilder fra Nyksund i Svein Eriks nettgalleri finner du her.

 

Velkommen til NYKSUND KURS & RETREATGÅRD- en vidunderlig liten edelsten ved havet!