Om oss

2014-07-21-00-22-4493-K5II-1

Marie Elisabeth Mjaaland (f. 1958) er daglig leder og eier av NYKSUND RETREAT AS, med virksomhetene Nyksund Kurs & Retreatgård og Nyksund ART Gallery.

Marie er utdannet siviløkonom (Örebro 1980), filosof/cand. philol. (Tromsø 2002; avhandling om Martin Bubers dialogfilosofi) og prest (Oslo 2008), og har bl.a. 10 års praksis som siviløkonom i offentlig forvaltning og 8 år som prest i Den norske kirke. Marie har også mellomfag i kunsthistorie, mellomfagstillegg i kommunal ledelse, samt et meget omfattende studium og praksis i kristen mystikk og moderne spiritualitet (vel 35 år).

Marie har lang erfaring som spirituell veileder, sjelesørger og retreatleder, og har holdt foredrag og publisert artikler innenfor områdene dialogfilosofi, kristen mystikk og moderne spiritualitet. Marie har også holdt en rekke kunstforedrag og vært skribent – bl.a. med egen spalte «Kjære medmenneske» i Bladet Vesterålen.

Marie opplever seg sterkt forbundet med naturen og Moder Jord, og henter mye av sin daglige inspirasjon fra naturen og lysets mange skiftninger. Gjennom flere omfattende og dyptgripende indre forvandlings- og omstillingsprosesser har hun tilegnet seg dype innsikter i  spirituelle, kreative og innovative prosesser, så vel som i de utfordringer og sammenhenger det enkelte menneske lever under idag.

Marie er overbevist om at alle mennesker er ett, og at alt vi sier, tenker og gjør, nødvendigvis påvirker helheten. Hun er også overbevist om at mange av de utfordringer menneskeheten og planeten står overfor i dag stammer fra manglende bevissthet om denne sammenhengen.

Naturen, kunsten, og kreativiteten har alltid vært hovedportalen til det guddommelige og spirituelle for Marie, og hun brenner for tilbakekomsten av «The Divine Feminine» – det guddommelige feminine som i årtusener har vært  undertrykket og usynliggjort i vår kultur.

Spesielt opptatt er hun av hvordan tilkoblingen til naturen og det kreative flow kan medvirke til å forløse og rette opp ubalanser som hemmer en sunn utvikling i den enkelte og i menneskeheten som helhet.

Gjennom artikler, foredrag,  kunstutstillinger, retreater m.m., ønsker Marie å gi impulser og legge tilrette for en dypere forståelse av hva som kan medvirke til gode og varige forandringer til fellesskapets og planetens beste.

Marie er oppvokst på den svenske landsbygden (Munktorp i Västmanland), 15 mil vest for Stockholm, men har bodd i Nord-Norge siden 1980.

Du kan lese noe av det Marie har skrevet her

Svein Erik Tøien (f. 1955) er gift med Marie, web-ansvarlig, altmuligmann og vaktmester i Nyksund Kurs & Retreatgård. Han er utdannet sivilarkitekt (Trondheim 1979), og har hovedsakelig arbeidet med planlegging av offentlige bygg som skoler, barnehager og helsebygg. 1982 -1992 var han medeier i arkitektkontoret Arbeidsgruppen HUS i Bergen, hvor han bl.a. deltok i prosjekter for Steinerskolene i Bergen og Stavanger. 1993 – 2014 har han vært ansatt hos BOARCH arkitekter AS i Bodø, hvor han bl.a. har vært hovedansvarlig for Skjerstad skole og barnehage, Steiner-barnehagen i Bodø, Fauske videregående skole, samt nytt sykehusbygg for Nordlandssykehuset Vesterålen. Det siste prosjektet var hans fulltids beskjeftigelse  2008 – 2014.

Svein Erik er opptatt av at arkitekturen både skal skape gode steder og rom for menneskelig samkvem og møter, og at byggene i seg selv skal uttrykke noe som gir gjenklang hos brukeren/betrakteren.

Siden tidlig ungdom har Svein Erik vært opptatt av fotografering, med et nært forhold til natur og landskap, og er ofte å se med kamera og stativ under skiftende vær og vind og lysforhold i Nyksund. Han har et eget nettgalleri – www.setoeien.com – hvor det også er mulig å se mange bilder fra bl.a. Nyksund, Vesterålen og Lofoten. For tiden vises en samling bilder fra Nyksund i utstillingen «Nyksundimpresjoner» på Restaurant Ekspedisjonen Sortland, og skiftende utstilling av landskapsfoto i Nyksund Art Gallery.

Svein Erik er oppvokst på Østlandet, men har bodd i Nord-Norge siden 1993. Han har etablert eget arkitektkontor i Nyksund, kalt NYKSUNDARK.

Bilder fra Nyksund i Svein Eriks nettgalleri finner du her.

 

Velkommen til NYKSUND KURS & RETREATGÅRD- en vidunderlig liten edelsten ved havet!